Обучения

  • организиране на семинари и курсове за разширяване и усъвършенстване на квалификацията на лицата;
  • усвояване на компетентности за професионално развитие.

Предстоящи обучения:
Обучение: НОВИТЕ ДДС ПРАВИЛА ПРИ УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, В СИЛА ОТ 01.01.2017 г.

Практически семинар: „ЛИПСА НА РЕАЛНА ДОСТАВКА, СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 177 ЗДДС; ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ ПО ЧЛ. 19 ДОПК”

Данъчни и счетоводни консултации

Image result for business training

За контакти

 Маргарита Дамянова
 тел.: (02) 8117 477, 988 02 32
  факс: (02) 987 32 09
  E-mail: M.Damyanova@bcci.bg